Samverkansprojekt mellan


näringslivet och kommunen

UVP och kommunen driver ett antal samverkansprojekt inom ett  flertal områden. Dessa kan variera från år till år. I detta arbete inbjuds oftast de medlemmar som har ett intresse eller en kunskap inom respektive område att  delta.

I menyn till vänster framgår vilka projekt som är aktuella. Hör gärna av dig till UVP om du är intresserad av att delta.

Sidansvarig: Gunilla Ridström
Senast uppdaterad: 2013-06-11
  Upplands Väsby Promotion • Kanalvägen 10 C • 194 61 Upplands Väsby • Tel 08-590 327 00 • info@uvp.se
Informationsansvarig för webbplatsen är Katarina Barter • Webbmaster är Ylva Källstedt