Näringslivets informationskanal

Vi fungerar som näringslivets informationskanal och informerar fortlöpande, både muntligen och skriftligen, om det som händer och sker inom näringslivet i Väsby. Söker du fakta och siffror om näringslivet finns dessa under rubriken "Ärendet direkt" i huvudmeyn.

Söker du kontakt med lokala företag som kan erbjuda olika tjänster såsom exempelvis bokföring, revisor, tryckeri, reklambyrå, konferenslokaler med flera kan vi ge dig adresserna. Du kan också hitta dessa uppgifter i Lokala Telefonkatalogen som ges ut av UVP, eller i företagsregistret som finns i huvudmeyn under "Sök företag i Väsby".

Vi fungerar även som företagslots och kopplar ihop företag, främst våra medlemmar, som kan ha nytta av varandra när det gäller att skapa nya affärer, samarbetspartners, erfarenhetsutbyte med mera.

Sidansvarig: Leena Lahti
Senast uppdaterad: 2013-09-11
  Upplands Väsby Promotion • Kanalvägen 10 C • 194 61 Upplands Väsby • Tel 08-590 327 00 • info@uvp.se
Informationsansvarig för webbplatsen är Katarina Barter • Webbmaster är Ylva Källstedt