Vad har UVP bidragit med?

 • Brobyggare mellan näringslivet och kommunen
 • Driva näringslivets frågor framåt
 • Bra företagsklimat och vi-anda
 • Någon att vända sig till kring företagandet
 • Tillgång till kompetens och nätverk
 • Marknadsföra lokala näringslivet
 • Hemsida för lokala näringslivet
 • Nytt varumärke för den geografiska platsen
 • Direktbuss mellan Cityterminalen-Väsby
 • Nytt landmärke för Väsby — elektroniska skyltar utefter E4
 • Ökat samarbete skola-näringsliv
 • Driva olika samverkansprojekt
 • Gemensam finansiering av verksamheten - näringslivet och kommunen
Sidansvarig: Gunilla Ridström
Senast uppdaterad: 2011-03-24
  Upplands Väsby Promotion • Kanalvägen 10 C • 194 61 Upplands Väsby • Tel 08-590 327 00 • info@uvp.se
Informationsansvarig för webbplatsen är Katarina Barter • Webbmaster är Ylva Källstedt