Alla företag har nytta av att tillhöra ett lokalt nätverk

Nyttan av att tillhöra ett lokalt nätverk har alla företag, oberoende av storlek och bransch, eller om man har sin marknad lokalt, regionalt eller internationellt.

För större företag är det viktigaste att få behålla och kunna rekrytera efterfrågade medarbetare. Där kan UVP genom nätverket bidra till att förbättra kommunikationerna, trycka på så att det byggs bostäder i attraktiva lägen samt att utbudet av restauranger, butiker, friskvårdsaktiviteter och annan service tillgodoser önskemålen.

För företagens image är det dessutom är fördel om den kommun man finns i har ett gott rykte i omvärlden så att det är attraktivt både bland medarbetare och kunder.

För mindre och medelstora företag handlar det om att ha någon att vända sig till när man söker efter företagstjänster, hantverkare, samarbetspartners eller behöver goda råd kring personalfrågor eller andra företagsfrågor.

Genom nätverket kan du också få kontakt med andra företag för inspiration eller dörröppnare för att våga ta klivet in på den internationella marknaden.

Detta har alla nytta av
I UVPs nätverk finns tillgång till kompetens inom de flesta områden som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter vid behov. Se mer under rubriken Driva & Utveckla, stödresurser för utveckling.

Som medlem i UVP tillhör du en organisation som alltid lyfter fram företagens frågor i utvecklingen av det lokala samhället. Du har alltid någon att vända dig till med frågor om ditt eget företagande.

Mer infomation i faktabladet
Läs mer om vad det innebär att tillhöra ett lokalt nätverk i faktabladet som du finner i menyn tilll höger.

Öppet Företagsforum 2009

Öppet Företagsforum 2009

Sidansvarig: Marie Östling
Senast uppdaterad: 2014-03-10
  Upplands Väsby Promotion • Kanalvägen 10 C • 194 61 Upplands Väsby • Tel 08-590 327 00 • info@uvp.se
Informationsansvarig för webbplatsen är Katarina Barter • Webbmaster är Ylva Källstedt