Gästhemmet Edsby Slott — äldreboendet där alla är nöjda!

- Vi har inte haft någon av de boende som vill flytta härifrån när de väl kommit hit. Alla är väldigt nöjda, säger Ewa Svensson, verksamhetschef på Gästhemmet Edsby Slott.

När gästerna flyttar in gör vi en s k genomförandeplan som innebär en beskrivning av hur personen vill bli omhändertagen här hos oss. Då beskrivs detaljerat från t ex att personen vill ha en sockerbit i sitt te till mattider och vårdbehov. Vi ser till varje enskild individs behov, fortsätter Ewa.

Låg personalomsättning
Gästhemmet Edsby Slott har funnits på Runsavägen sedan 1960-talet och bestod fram till 2008 enbart av slottsbyggnaden. 2008 stod den ljusa utbyggnaden klar som inrymmer 30 boende på två avdelningar. I slottet har man en avdelning för 25 dementa personer. Totalt med Ewa Svensson arbetar här 55 personer varav de flesta är undersköterskor. I personalstaben ryms också två kockar, en vaktmästare och två sjuksköterskor. Både Ewa och den administrativa personalen (2 personer) är alla utbildade sjuksköterskor och kan också rycka in vid behov.

- Det är en självklarhet för mig att hjälpa till i verksamheten. Dessutom är det en förutsättning för att ett litet företag ska klara semestrar och plötsliga sjukdomsfall, berättar Ewa.

Det är också flexibiliteten och de korta beslutsvägarna som gör Edsby Slott framgångsrikt. Det är en småföretagaranda. Personalen kan komma med idéer och påverka hur de arbetar utifrån de krav som ställs via Socialtjänstläagen och HSL (Hälso & Sjukvårdslagen). Det är en låg personalomsättning.

Här är det fullt med aktiviteter
De boende får möjlighet att delta i olika aktiviteter flera gånger i veckan. Aktiviteterna utformas i samråd med personalen, utifrån deras kunskaper och intressen. Finns det personal som kan måla, spela instrument eller har andra specialkunskaper tar man tillvara på det och ser vad de boende är intresserade av. Nu finns information om Qigong och flera musikframträdanden uppe på anslagstavlan. Andra saker som brukar vara populära är tipspromenad, bingo och allsång. ABF hade tidigare också en studiecirkel om historia, där kunde de boende själva också bidra med historiska anekdoter och minnen. Eftersom medelåldern ligger på 88 år så har de boende oftast hunnit vara med om mycket som de vill berätta om!

- Vi funderar också på om vi ska försöka få kontakt med någon förskola. Både barnen och de gamla skulle säkert ha utbyte av varandra. Det skulle t ex vara roligt att få hit några påskkäringar i påsk, föreslår Ewa.

Kommunen köper platser
Edsby Slott har ett avtal med kommunen där de tillhandahåller de 30 platserna i den nya delen för kommunens kö. Som intresserad av en plats anmäler man sig till Väsby Välfärd som gör en behovsprövning och fattar beslut om man får en plats och var någonstans. Markägaren Curman hyr ut marken och det är också han som låtit bygga den nya delen.
Närmast i framtiden funderar man på om man ska profilera sig på något sätt. Många privata aktörer på marknaden talar om olika specialinriktningar. Det som ligger närmast till hands på Edsby slott är förstås att lyfta fram servicen och den goda hemlagade maten! Här vill alla boende äta och personalen har snarare problem med att de själva äter för mycket!

 

Ewa Svensson, verksamhetsansvarig
Sidansvarig: Ylva Källstedt
Senast uppdaterad: 2012-03-01
  Upplands Väsby Promotion • Kanalvägen 10 C • 194 61 Upplands Väsby • Tel 08-590 327 00 • info@uvp.se
Informationsansvarig för webbplatsen är Katarina Barter • Webbmaster är Ylva Källstedt