Väsby klättrade till 9:e plats i årets mätning av företagsklimatet

Siktet är ställt på att bli ännu bättre. Därför har flera förbättringsåtgärder redan införts!
I den årliga mätning som görs av Svenskt Näringsliv i landets 290 kommuner klättrade Väsby från 10:e till 9:e plats.

Ännu bättre placering fick kommunen inom följande områden:

  • Entreprenader - 4:e plats
  • Vägnät, tåg och flyg - 5:e plats
  • Tele- och IT-nät - 7:e plats

Stefan Holm, regionchef på Svenskt Näringsliv:
- Upplands Väsby har ett av landets bästa företagsklimat, när vi låter företagen betygsätta sin egen kommun. Att hamna på 9:e plats imponerar och det tyder på att man jobbar väldigt aktivt med att hela tiden utveckla det lokala företagsklimatet. Upplands Väsby har en väl fungerande dialog med företagen i kommunen och man bjuder ofta in till nätverksmöten och till information om var kommunen gör, tex när det gäller offentlig upphandling. Men jag vet att man också jobbar konkret med att förbättra den kommunala servicen, tex tillsattes en regelkommission för att se vilka regler som kan förenklas när företagen möter kommunen. Detta är väldigt bra.

Så här säger kommunen:
Att Upplands Väsby kommun lyckats få ett sådant starkt företagsklimat menar kommunens näringslivssstrateg Bengt Pålsson beror på att kommunen vågat jobba med en annorlunda form av näringslivsarbete genom skapandet av Upplands Väsbys Promotion.

-Dels är UVP en stark och aktiv partner med kommunen, dels en fristående aktör vilket gör att man på ett effektivt sätt får med näringslivets perspektiv på olika frågor, säger Bengt Pålsson. Men det beror även på att man i den kommunala organisationen varit mycket duktig på att möta företagen i olika situationer, men det finns mycket mer att göra, säger han.

— Vi är måna om att sätta kunderna, dvs företagen i centrum. De är drivkraften för en kommun, det är dem vi ska serva. Gör vi ett bra jobb mot dem så gynnar det även medborgarna. Därför är det viktigt att vi är bra på att vara kommun, säger Björn Eklundh, kommundirektör i Upplands Väsby.

Förbättringsområden
I undersökningen finns det faktorer som bör prioriteras för att förbättra företagsklimatet ytterligare.

1. Den gemensamma organisation Upplands Väsby Promotion arrangerar redan idag regelbundet frukostmöten, näringslivsdagar, dialogmöten och andra företagsträffar. Detta kommer man att fortsätta med men även mer aktivt bjuda in till dialog med samtliga företag.

2. För att fler ska få information om vad som händer och sker i Väsby håller kommunen och UVP på att starta ett nytt nyhetsblad - Företagsplats Väsby.

3. Idag arrangeras regelbundet välkommenbesök till utvalda nyinflyttade/nyetablerade företag. Besöken kommer att utökas till att även omfatta befintliga företag för att fånga upp vilka områden företagen tycker att kommunen kan bli ännu bättre inom.

3. Se över reglerna för företagen och förenkla där så är möjligt håller en "regelkommission" i kommunen på med sedan hösten 2011. Slutrapport med konkreta åtgärder kommer.

Tio i topp
1. Solna (1)
2. Trosa  (3)
3. Vellinge (2)
4. Sollentuna (4)
5. Ängelholm (11)
6. Danderyd (9)
7. Laholm (5)
8. Lidingö (34)
9. Upplands Väsby (10)
10. Habo (6)

Siffrorna inom parentes anger 2011 års mätning

Sidansvarig: Gunilla Ridström
Senast uppdaterad: 2012-05-08
  Upplands Väsby Promotion • Kanalvägen 10 C • 194 61 Upplands Väsby • Tel 08-590 327 00 • info@uvp.se
Informationsansvarig för webbplatsen är Katarina Barter • Webbmaster är Ylva Källstedt