PRESSMEDDELANDE


Honda leverantör till Gillingebanan

Ett samarbete som innebär att Gillingebanans kunder kommer att köra Hondas bilar och motorcyklar.
Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB, är ett helägt dotterbolag till Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR. Företagets huvudsakliga syfte är att bedriva den obligatoriska riskutbildningen för körkort, oavsett behörighet. Gillinge har 25 anställda och omsätter ca 30 mkr årligen. Sedan år 2010 driver vi även en liknande anläggning i Umeå.
Våra ägares mål är att verksamheten ska vara pedagogiskt och affärsmässigt sund, vi ska vara marknadsledande inom Sveriges gränser. Vi samarbetar med forskare, myndigheter och organisationer i och utanför Sverige inom ramen för ämnet trafiksäkerhet. Vi har också i vårt uppdrag från ägarna ett mål i att vidareutbilda yrkesförare och andra som kör bil under sin arbetsdag.

Gillinge är sedan starten marknadsledande i Stockholmsområdet, och är med bred marginal landets största förmedlare av riskutbildning både för körkort och som vidareutbildning. Sedan en tid tillbaka arbetar vi också med utbildning i sparsam körning, och vi har även utbildning av nya instruktörer för hela landet inom vår verksamhet.
Vi har högt ställda krav på oss från ägare, kunder, våra branschkolleger, tillsynsmyndigheten, samt inte minst från oss själva.

Vår årliga kundstock utgörs av ca 16000 B-kortselever och ca 3000 A-kortselever i praktiska utbildningar, 2000 A- och B-kortselever i teoretiska utbildningar samt ca 4000-5000 yrkesförare av olika slag och i olika typer av fordon. Bl.a. polis, militär, brandkår. Ett antal studiebesök av svenska och utländska beslutsfattare, journalister, myndigheter, bilföretag, kan också noteras. Som pedagogiska verktyg använder vi lektionssalar, vår säkerhetshall och våra bilar. Allt ska vara snyggt, presentabelt, enligt senaste teknik och utan onödig miljöpåverkan.

Honda har världen över gjort sig kända för att satsa på forskning och utbildning av förare av alla de slag. Hondas bilar och motorcyklar, säljorganisation och kundpolicy överensstämmer väl med den profil som vi vill hålla. Ett samarbete där våra kunder kör Hondas bilar och motorcyklar och också upplever ett samarbete med en av världens största fordonstillverkare kan bara stärka vårt gemensamma budskap:  — Det ska vara roligt att köra, man ska göra det på säkrast möjliga sätt, och utan onödig miljöpåverkan.

Vi står nu inför en uppdatering av våra lokaler. Ett helt nytt lektionshus planeras inom en tvåårsperiod på anläggningen. Inledningsvis blir vår säkerhetshall, som ofta är målet för besökarna, uppdaterad redan nu i vinter. I samband med denna uppdatering ska vi också se till att på ett bra sätt väva in exponering av vår partner på fordonssidan. Vi kommer också att exponera vår försäkringspartner, Länsförsäkringar, i säkerhetshallen. Att vår samarbetspartner på fordonssidan, Honda och Hondacity lyfts fram tydligt ser jag närmast som självklart.

----------------------------------------------------------------------------

VD Stockholms Trafiksäkerthetscenter Gillinge AB
Hans Löfgren
070 886 69 47

För större bild, klicka på bilden.

Fotoplacering:
Percy Thorngren, Försäljningsansvarig Honda Nordic
Jonas Lindow, VD Honda Nordic
Lars Schneider, Honda City
Jeanette Ahrling, Marknadschef Honda Nordic

Hans Löfgren, VD Gillingebanan AB

Hans Löfgren, VD Gillingebanan AB

Sidansvarig: Ylva Källstedt
Senast uppdaterad: 2011-03-24
  Upplands Väsby Promotion • Kanalvägen 10 C • 194 61 Upplands Väsby • Tel 08-590 327 00 • info@uvp.se
Informationsansvarig för webbplatsen är Katarina Barter • Webbmaster är Ylva Källstedt