Kommunen förstärker sin organisation med en näringslivsstrateg

För att bevara sin ställning som ett starkt fäste gällande näringslivsfrågor har Upplands Väsby kommun för första gången anställt en näringslivsstrateg.
Sedan årsskiftet sitter Bengt Pålsson på den posten och hans främsta uppgift är att tillsammans med tjänstemännen på de olika kontoren arbeta för att stärka varumärket Väsby. Konkret innebär det att förbättra kommunens arbete när det gäller att bli  en bra plats att driva företag eller etablera sig på.

-Målet är att få kommunen att tänka näringsliv när det gäller kommunala insatser, att alltid få med näringslivets behov och perspektiv i olika projektskeenden, säger Bengt Pålsson.
Han har under 20 år arbetat som egen företagare, de senaste åren bl.a. med  uppdrag på Upplands Väsbys Promotion, UVP. Där låg fokuset främst på att hjälpa företag att etablera sig på orten och hjälpa dem att hitta mark eller lokaler. - Nu som näringslivsstrateg i kommunen ska jag mer jobba med strategiska frågor när det gäller näringslivet genom att lyfta in dess behov och betydelse i den kommunala organisationen, säger Bengt Pålsson.

Bengt Pålsson är sedan årsskiftet anställd som näringslivsstrateg i Upplands Väsby kommun.

Att Upplands Väsby kommun lyckats få ett sådant starkt företagsklimat menar han beror på att kommunen vågat jobba med en annorlunda form av näringslivsarbete genom skapandet av Upplands Väsbys Promotion. -Dels är UVP en stark och aktiv partner med kommunen, dels en fristående aktör vilket gör att man på ett effektivt sätt får med näringslivets perspektiv på olika frågor, säger Bengt Pålsson. Men det beror även på att man i den kommunala organisationen varit mycket duktig på att möta företagen i olika situationer, men det finns mycket mer att göra, säger han.

Sedan årsskiftet satsar kommunen mer på näringslivet.En ny näringslivsstrateg har anställts, Bengt Pålsson

Sedan årsskiftet satsar kommunen mer på näringslivet.En ny näringslivsstrateg har anställts, Bengt Pålsson

Sidansvarig: Gunilla Ridtröm
Senast uppdaterad: 2012-04-16
  Upplands Väsby Promotion • Kanalvägen 10 C • 194 61 Upplands Väsby • Tel 08-590 327 00 • info@uvp.se
Informationsansvarig för webbplatsen är Katarina Barter • Webbmaster är Ylva Källstedt